STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI w Świętokrzyskim
 Ważne adresy
 Oferty pracy
 • Informacje o GCI
  Gminne Centrum Informacji
  Gmina wislica
  ul.Plac Solny , tel.:(041)379 21 94 


  Gminne Centrum Informacji w Wiślicy świadczy usługi od 15.12. 2004r. przez 6 dni w tygodniu w godzinach od 9.00 do 19.00.

  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.

  W CCI można skorzystać z:
  - usług biurowych,
  - skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu motywacyjnego, podania, pisma,
  - sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  - pośrednictwa w zakresie wynajmu powierzchni handlowych,
  - wyszukiwania partnerów handlowych,
  - promocji usług agroturystycznych,
  - zasobów informacji sieci Internet,
  - kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
  - działalności reklamowo-informacyjnej
  - skanowania, wykonywania wizytówek, dyplomów i innych dokumentów graficznych,
  - pomocy przy poszukiwaniu pracy.

  ewentualne miejsce na zdjecie

  Adresaci usług:
  Mieszkańcy gminy Wislica, powiatu buskiego, przejezdni, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

  W GCI można uzyskać informacje o:
  1. Programach pomocowych Unii Europejskiej,
  2. Funduszach Przedakcesyjnych,
  3. Polityce Strukturalnej UE,
  4. Raportach Spójności,
  5. Wnioskach na bezpośrednie dopłaty dla rolników,
  6. Programach Wspólnotowych,
  7. Ułatwienia podatkowych,
  8. Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
  9. Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej,
  10. Promocji gminyu Wiąlica,
  11. Przeciwdziałaniu bezrobociu,
  12  Podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarcze,
  13. Wolnych miejscach pracy na terenie powiatu buskiego,
  14. Legalnej pracy w państwach UE,
  15. Przyszłości Polski w UE