STRONA GŁÓWNA
 Informacje o GCI
 GCI w Świętokrzyskim
 Ważne adresy
 Oferty pracy

Gminne Centrum Informacji
Gmina Wiślica

GODZINY OTWARCIA:

PON. - SOB.

OD 9.00 DO 19.00

Zaprasza do współpracy społeczność lokalną, w szczególności bezrobotnych, młodzież i uczniów szkół z gminy Wiślia i okolic, rolników, nauczycieli, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, przedsiębiorców, radnych gminnych i powiatowych.

Kontakt: tel./fax (041)379 21 94